מגברים

המגבר "הנכון" צריך להיות מותאם ליעוד שלו אם זה לקולנוע ביתי או לשמיעת מוזיקה בסטריאו, להתאים לעוצמת הרמקולים אותם הוא מגביר ולהתנגדות שלהם.

היום יכולות העיבוד של המגבר הפכו אותו למכשיר רב גוני אשר ישמש במקרים רבים כ"מוח" של המערכת.