מהלך העבודה

ביצוע פרויקט על ידי הד סינמה הוא תהליך מורכב המשלב עבודה עם גורמים רבים: תכנון הבית או החדרים, בניית התשתית, התקנת המוצרים, תכנות, עבודות גימור ועוד. בתהליך מעורבים אנשים רבים החל מארכיטקט או מעצב, חשמלאים, נגרים, מתקינים, מתכנתים וכו'. על מנת לשמור על רצף עבודה תקין הד סינמה מצרפת מנהל פרויקט לכל עבודה. מומלץ ליצור קשר עם הד סינמה בשלב מוקדם ככל האפשר בתכנון הבית על מנת לאפשר לאדריכל או המעצב לעבוד עם הד סינמה על הפרטים הייחודיים לפרויקט. במקרים רבים החיבור המוקדם מפשט את התהליך ומוזיל עלויות על ידי כלילת כל פרטי העיצוב והתשתית הדרושים לפרויקט בשלב התכנון הראשוני ועל ידי יצירת תיאום טוב בין בעלי המקצוע השונים.

Workflow